Truckvej

Truckvej

[news-image]

Tilbygning til bygning 1

 

For Just Gruppen A/S har vi afleveret tilbygning

til bygning 1, hvor vi har udført råhus entreprisen

med sandpudeudskiftning, fundering, elementmontage,

tag- og facadelukning, samt udvendige

belægningsarbejde. Tilbygningen er sidste del af

projektet på Truckvej 5, der nu er fuldt udbygget,

og alt er udlejet. IBG har været med hele vejen,

og har nu fået muligheden for at forsætte på naboejendommen

Centervej 6 for samme bygherre.